• Bolaget skall utföra undervisning eller utbildning, anordnande av handledning eller instruktion, underhållning, sport och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet. Samt juridiska tjänster, säkerhetstjänster för fysiskt skydd av materiell egendom och människor, personliga och sociala tjänster som utförs utifrån andra människors behov och därmed förenlig verksamhet.
  • Yrke som vi vänder oss till samt utbildar och även jobbar med. All in one Defensive Tactics levererar även nu alla tjänster inom Sverige och internationellt. 

 

  • Vi levererar även special anpassade utbildningar inom skydd och säkerhet, vi spänner över hela skalan från militära samt polisiära yrken. Detta inkluderar även yrke där man utsätts för våld i vardagen. Vi designar efter era behov och analyserar er situation, mot slutet av utbildningen anpassar vi utbildningen efter det. Vi har referenser från hela världen samt instruktörer från hela världen . Våra huvudinstruktörer inom sina områden håller världsklass.
  • Vi utbildar inom självskyddstänk samt taktiska lösningar med eller utan vapen. Att jobba ensam samt i team och att träna på att synka teamet till max. Vi handhåller marknadens bästa utrustning för att maximera träningens effektivitet till max. Ett av våra mål inom bolaget är att aldrig tumma på kvaliteten och aldrig maximera vinster. Säkerhet är vårt jobb samt passion. Vi jobbar parallellt samt varvar utbildning med rena uppdrag och vi uppdaterar alltid efter senaste utveckling i Sverige samt hela världen. Dom flesta av oss är utomlands väldigt mycket och tränar med myndigheter samt privata säkerhetskonsulter över hela världen.